Terug

Vergaderschema

Vergaderschema

De METC NedMec hanteert geen deadline voor het indienen van post. Post wordt behandeld in volgorde van binnenkomst en zo spoedig mogelijk geagendeerd, voor zover de agenda dit toelaat. Voor een nieuw dossier ontvangt u bericht van de eerste behandeldatum.

Vergaderschema & termijnen uitklapper, klik om te openen


De METC bestaat uit drie kamers, die elk iedere 14 dagen vergaderen:

  • Kamer O  
  • Kamer G
  • Kamer A

Kamer O toetst oncologie onderzoek, Kamer G toetst ander geneesmiddelenonderzoek (en zo nodig ook onderzoek met Medische Hulpmiddelen) en Kamer A toetst het overige onderzoek (en zo nodig ook geneesmiddelenonderzoek). Alledrie de kamers toetsen zowel onderzoek met volwassenen als onderzoek met minderjarigen.

Als een onderzoeksdossier eenmaal aan een kamer is toegewezen, dan zal de behandeling van o.a. reactie(s) ook in dezelfde kamer plaatsvinden.

Agendering vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Bij alle kamers kan ieder soort onderzoek geagendeerd worden, als de agenda bij een andere kamer te vol wordt. Alvorens een onderzoeksdossier wordt geagendeerd, wordt eerst gekeken of het compleet is. Onvolledige dossiers worden niet geagendeerd. Hierover wordt de onderzoeker per email geïnformeerd. 

Dagelijks bestuur

De algemeen voorzitter van de METC en de voorzitters van de drie kamers vormen samen het Dagelijks Bestuur van de METC en vergaderen elke week op woensdag.

Het Dagelijks Bestuur is namens de METC gemandateerd om besluiten te nemen die aan het Dagelijks Bestuur zijn gedelegeerd. Indien de kamer heeft besloten dat er kleine wijzigingen in een onderzoeksdossier nodig zijn, dan wordt het onderzoek door het Dagelijks Bestuur beoordeeld (eventueel na consultatie van een aantal commissieleden). De beoordeling door het Dagelijks Bestuur vindt plaats op dinsdag. Dit geldt ook voor amendementen, SAEs, SUSARs en overige correspondentie, tenzij behandeling in een vergadering van de kamer noodzakelijk is.

Download

Wanneer bericht over de uitslag? uitklapper, klik om te openen

Alleen bij de eerste indiening van een nieuw onderzoeksdossier ontvangt de indiener een ontvangstbevestiging met daarin informatie over:

  • aan welke kamer het onderzoek is toegewezen
  • de eerste behandeldatum
  • de eventueel aan de beoordeling verbonden kosten

Na de vergadering ontvangt u binnen 14 dagen na de vergadering het besluit van de METC of een verzoek tot wijzigen/aanvullen van het onderzoeksdossier. Deze termijn geldt ook voor stukken die door het Dagelijks Bestuur worden behandeld.

De lengte van de termijn waarbinnen de METC op uw aanvraag dient te beslissen staat vermeld in ToetsingOnline. Daar kunt u tevens de resterende dagen tot het einde van de termijn volgen. 

Tarieven voor toetsing uitklapper, klik om te openen

Deelnemende instellingen: UMC Utrecht, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en het Antoni van Leeuwenhoek

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet