Terug

Onze commissieleden

Onze commissieleden

Onze commissieleden uitklapper, klik om te openen

Onze commissie bestaat momenteel uit de volgende commissieleden (geordend op basis van het wettelijke discipline):  


Artsen

* voorzitter kamer O
** tevens WMO-discipline klinisch farmacoloog
*** voorzitter kamer A

Kinderartsen

* voorzitter kamer G
** algemeen-voorzitter van METC NedMec

Ethici
Juristen
Methodologen
Onze leden namens de proefpersonen
Ziekenhuisapothekers en klinisch farmacologen

Klinisch farmacoloog

* tevens WMO-discipline arts

Ziekenhuisapotheker

Ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog (beide WMO-disciplines)

Deskundigen medische hulpmiddelen
Overige disciplines

In iedere METC-vergadering moeten tenminste de door de WMO vereiste deskundigen aanwezig zijn om tot een rechtsgeldig besluit te kunnen komen. De verplichte disciplines zijn: arts, jurist, ethicus, methodoloog en een lid namens de proefpersonen. Indien er onderzoek met minderjarigen wordt getoetst, is de aanwezigheid van een kinderarts vereist. Bij beoordeling van geneesmiddelenonderzoek zijn, naast de verplichte disciplines, tevens de aanwezigheid van een klinisch-farmacoloog en een ziekenhuisapotheker vereist. En voor de beoordeling van onderzoek met medische hulpmiddelen is de aanwezigheid van een deskundige medische hulpmiddelen vereist.

Elk commissielid neemt zitting in een vergadering vanuit één discipline. Voor de combinatie van de disciplines arts en kinderarts, en voor de combinatie van de disciplines ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog geldt een uitzondering. De disciplines arts/kinderarts en ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog mogen ieder in één persoon vertegenwoordigd zijn.

De commissieleden kunnen voor maximaal vier jaar worden benoemd. Herbenoeming kan hoogstens tweemaal plaatsvinden. De totale maximale zittingstermijn is zodoende twaalf jaar.

Een recente ledenlijst is te vinden is op de website van de CCMO.

Onafhankelijkheid uitklapper, klik om te openen

METC-leden mogen alleen bij de METC-besluitvormingsprocedure betrokken worden indien ze onafhankelijk zijn van de onderzoeker van het te toetsen onderzoek. Daarom wordt aan het begin van iedere METC-vergadering gevraagd of een van de aanwezigen betrokken is bij een te beoordelen onderzoeksdossier. Het METC-secretariaat notuleert wie in de vergadering aanwezig is en wie bij welk onderzoek betrokken is. Ook wordt genotuleerd dat een betrokkene de vergadering verlaat gedurende de bespreking van het betreffende onderzoek. Daarnaast wordt in de METC database iedere betrokkenheid van leden geregistreerd. De METC handelt met deze werkwijze volgens haar Standard Operating Procedure en GCP 3.2.1.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet